+31(0)344-845268

Aanleg

Naast het zogenaamde reguliere groene werk, zijn wij ook uw partner in weg- en waterbouw. Denk aan beschoeiingen, vlonders, steigers, bruggen, verhardingen in alle soorten en patronen. Dit is een kleine greep van het werk wat wij voor u doen naast het zogenaamde normale groene werk: 
● aanleg, onderhoud en reparaties van uw straatwerk,● vervangen van straatkolken,● vernieuwen van hekwerken in natuurgebieden,● bouwrijp maken van een stuk grond voor een woning of woonwijk,● onderhoud en reparaties van bruggen,● aanleggen van grofvuillocaties,● enzovoort.
Met onze expertise en ons kwalitatieve netwerk kunnen wij organisaties hierin volledig terzijde staan: 1 aanspreekpunt en 1 factuur. 

Speelterreinen

Speelterreinen hebben ons hart. Wij vinden het prachtig om een buitenomgeving te creëren waarin een speelterrein naadloos overloopt in de omgeving waar kinderen veilig met plezier kunnen ravotten, rennen en herinneringen kunnen maken. Kinderen spelend laten leren en ontdekken is een vak apart. Wij houden rekening met de verschillende leeftijden en verwerken dit in het ontwerp. Wij zorgen voor ontwerp en aanleg. Voorts kunnen wij inspecteren, adviseren, onderhoud plegen en waar nodig reparaties verrichten. U ontvangt na aanleg een logboek, waarin door middel van invulformulieren duidelijk en overzichtelijk het onderhoud, de controles en de reparaties worden bijgehouden. Op deze manier voldoet u aan de wettelijke richtlijnen.